//
رفتن به محتوای اصلی
صندوق سرمایه‌گذاری در شاخص بورس

ما توانسته ایم با بهره گیری از الگوریتم های هوشمند خود، صندوقی را ایجاد کنیم که با دقت بسیار بالا شاخص بازار بورس را دنبال می‌کند.

اطلاعات تاریخی صندوق های سرمایه گذاری نشان می‌دهد که متوسط بازدهی این صندوق ها، از شاخص بورس بیشتر نیست.

صندوق شاخصی چیست؟

بر اساس تئوری CAPM، در بازارهای مالی ریسک غیر سیستماتیک ارزشی ندارد زیرا با diversification از میان می‌رود. لذا این تنها ریسک سیستماتیک است که با risk premium ارزشگذاری می‌شود. بر این اساس بهینه ترین سبد سرمایه گذاری در بلند مدت سبد سرمایه گذاری بازار است.

صندوق های شاخصی (Index Funds)، صندوق هایی هستند که شاخص بازار را دنبال می‌کنند و بازدهی شاخص را ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال اگر شاخص ۲۰ درصد رشد کند، ارزش دارایی های صندوق نیز ۲۰ درصد رشد خواهد کرد.

این صندوق ها از آنجا که سبد بسیار متنوعی از دارایی ها را در خود دارند، ریسک غیر سیستماتیک آنها نزدیک به صفر بوده و تنها ریسک سیستماتیک به سرمایه‌گذاران خود تحمیل می‌کنند.

برگشت به بالا