//
رفتن به محتوای اصلی
آربیتراژگیری اوراق

محصول آربیتراژ گیری روند الگو با رصد لحظه ای بازار، به سرعت به موقعیت های به وجود آمده واکنش نشان می‌دهد و

بدون تحمیل ریسک به سرمایه‌گذاران، سودی بیشتر از سود بدون ریسک نصیبشان می‌کند.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ در اصطلاح به موقعیتی در بازار اطلاق می‌شود که در آن می‌توان بدون متحمل شدن ریسک سود کرد. یکی از بهترین بازارها برای شناسایی موقعیت های آربیتراژ، بازار اوراق بدهی و صندوقهای قابل معامله است. از آنجا که  موقعیت آربیتراژ بسیار کوتاه است، سپردن وظیفه شناسایی و استفاده از موقعیت های مذکور به انسان می‌تواند به از دست رفتن موقعیت‌های مناسب بسیاری منجر شود زیرا انسان نمی‌تواند به صورت لحظه ای و تمام وقت کلیه بازار را رصد کرده و به سرعت به موقعیت های به وجود آمده واکنش نشان دهد.

برگشت به بالا